VÝPREDAJ stále prebieha tu.

decointerier

30 dňová garancia vrátenia peňazí.

Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste. Určite sa Vám stalo, že ste si zakúpili tovar a doma ste zistili, že sa Vám nehodí do interiéru, či už rozmerovo, farebne, prípadne z iného dôvodu. 100% spokojnosti zákazníka je pre nás prioritou a preto sme pre Vás pripravili predĺženú garanciu na vrátenie tovaru až na 30 dní. Na všetky produkty zakúpené na stránke www.decointerier.sk poskytujeme všetkým spotrebiteľom záruku 100% spokojnosti prostredníctvom 30-dňovej garancie vrátenia peňazí. To znamená, že v prípade, že si výrobok zakúpite a nebude vyhovovať Vašej predstave, tak nám ho môžete vrátiť a my vám vrátime peniaze za výrobok späť. Formulár na odstúpenie nájdete >>> TU <<<

30-dňová garancia vrátenia peňazí od Decointerier.sk - podmienky:

  1. V zmysle záruky vrátenia peňazí do 30 kalendárnych dní  ponúkanej na stránke www.decointerier.sk  má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 kalendárnych dní od jej uzavretia. Lehota na odstúpenie od zmluvy začne plynúť odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota končí po 30 kalendárnych dňoch od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nám napíšte mailom, že ste sa tak rozhodli učiniť, jednoznačným písomným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nám pošlite emailom na adresu decointerier@decointerier.sk Originál priložte k zásielke s vráteným tovarom zaslanej na adresu nášho expedičného skladu: Zuzana Škrinárová, Sládkovičova 74, 97405 Banská Bystrica. K Vášmu rozhodnutiu o odstúpení a formuláru priložte taktiež originál účtovného dokladu o kúpe /faktúry/, ktorá Vám bola dodaná spolu s tovarom.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie 30 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.
  3. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime Vašu platbu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručený originál Vášho oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy spolu s originálom daňového dokladu /faktúry/, ktorý ste obdržali spolu s tovarom. Úhrada bude uskutočnená výlučne bankovým prevodom v prospech kupujúceho – spotrebiteľa. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  4. Platba za vrátený tovar Vám bude uhradená až po doručení tovaru späť na adresu nášho expedičného skladu. Plná suma bude vrátená v prípade, že tovar bude vrátený nepoškodený, neopotrebovaný, čistý a zabalený v pôvodnom balení. V prípade, že nám vrátite tovar poškodený alebo opotrebovaný, bude vrátená suma adekvátne ponížená o zníženie hodnoty tovaru z dôvodu jeho poškodenia, či opotrebenia.
  5. Garancia vrátenia peňazí 30 dňová platí len pre spotrebiteľov - fyzické osoby nepodnikateľov. Garancia neplatí pre kupujúcich podnikateľov a firmy.
  6. Vo vlastnom záujme Vám odporúčame oboznámiť sa s Obchodné podmienky

Sledujte nás

Možnosti platby